Det er viktig for Helse Møre og Romsdal (HMR) at pasientbehandling og pasientsikkerhet blir godt ivaretatt når vi skal innføre Helseplattformen (HP). På styremøtet 20. desember skal HMR ta endelig stilling til om vi innfører HP den 27. april 2024. Helseplattformen har blitt utsatt noen ganger for å sikre god nok løsning og forberedelser. Mye bra er blitt gjort, løsningen er nå blitt tryggere, og det jobbes videre med noen prioriterte, viktige forbedringer. Det er viktig for oss at løsningen ved St. Olavs hospital også er tilstrekkelig god før vi innfører, og vi har tett kontakt med St. Olavs hospital både for å bidra der vi kan, og for å vurdere egne tiltak som kan forbedre og trygge vår innføring.

Følger utviklingen tett

Ved St. Olavs hospital har det vært større utfordringer over lengre tid enn det alle hadde forventet, og spesielt de alvorlige feilene og lite opplevd forbedring av løsningen har vært fremhevet av St. Olavs hospital. Våre leger har kontakt med kollegaer på St. Olavs hospital, og er naturlig nok bekymret for både pasientsikkerhet og påvirkning på driften her ved innføringen av Helseplattformen. De siste ukene har hastigheten på feilretting og forbedringer økt klart, og både vi og St. Olavs hospital følger situasjonen og utviklingen tett, i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag, Helseplattformen AS, Hemit og det regionale helseforetaket.

Både ansatte og ledelsen i Helse Møre og Romsdal trenger å vite at pasientsikkerheten blir godt ivaretatt når vi innfører Helseplattformen. En ny utsettelse vil trolig gi store kostnader. Det samlede bildet er derfor komplisert, og vi har tett dialog med de tillitsvalgte for legene og andre yrkesgrupper. Dette vil bli behandlet på styremøtet i desember.

HP og nytt sjukehus

I Helse Møre og Romsdal gleder vi oss veldig til nytt sjukehus på Hjelset, der seks av våre åtte klinikker skal flytte inn fra høsten 2024, og gjennom våren 2025. For at dette skal gå bra er vi avhengig av at HP fungerer før innflytting og dette er et av de sentrale punktene som styret må ta stilling til i desember.

Dersom vi ikke innfører Helseplattformen våren 2024, så er neste mulighet etter innflytting i det nye sjukehuset, og da sannsynligvis først våren 2026.

Selvstendig ansvar for pasientsikkerhet og forsvarlighet

Helse Møre og Romsdal har et eget ansvar for å vurdere pasientsikkerhet og forsvarlighet, og vi må hele tiden gjøre en selvstendig vurdering av situasjonen. Dette vil altså bli behandlet på styremøtet i desember.