Det er 8. mars, og den brutale krigføringa i Gaza har vart i fire månader.

Det er 8. mars, og ropa “kvinne, liv, fridom” har runga frå Iran i halvanna år.

Det er 8. mars, og krigen i Ukraina har pågått i to år.

Det er 8. mars, og sidan årtusenskiftet har 186 kvinner i Noreg blitt drepne av partnaren sin.

Det er 8. mars, og vi ropar ut i fortviling og sinne: stopp valden! Stopp overgrepa! Stopp den umenneskelege krigføringa, lat freden vinne fram!

8. mars vart for første gong markert i Noreg i 1915. Parolane for kvinners røysterett vart erstatta av fredsparolar mot 1. verdskrigen. No, 100 år etter, er vi der igjen. Vi tek til gatene for fred. I vår tid.

Marit Aklestad

SV