Vi planlegger en markering mot videre utrulling av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal. Et år etter innføringen på St. Olav bærer systemet fortsatt preg av dårlig brukervennlighet, stor fare for feil og stadige feilrettinger har ikke ført frem. Nær ni av ti (88,5 prosent) leger på St. Olav mener pasientsikkerheten er truet på grunn av journalsystemet, 86 prosent er redd at de selv, på grunn av systemet, skal gjøre feil og ti måneder etter innføringen, tror bare 6,7 prosent at Helseplattformen blir et godt arbeidsverktøy «på sikt».

Det er planlagt markeringer samtidig på alle sykehus i Helse Midt-Norge. I Volda blir det fakkeltog mandag 13 nov kl 18.30, oppmøte ved Volda Rådhus. Vi planlegger felles marsj opp til sjukehuset der det vert appell frå Eivind Vinjevoll (anestesilege), Sølvi Dimmen (Sp, ordfører i Volda), Elisabeth Kirkholm (Nestleier Fagforbundet Helse Sunnmøre) og Erik Ostnes (overlege i ortopedi).

St. Olavs hospital tok i bruk systemet for 1 år siden. Planen er at dette skal innføres i Helse Møre og Romsdal/Volda sjukehus på nyåret. Våre kollegaer på St. Olavs frarår dette fordi systemet fortsatt har for mange feil og mangler som går ut over pasientsikkerhet, økonomi og ventelister. Systemet er vanskelig å lære og vanskelig i bruk. Det fungerer fortsatt dårlig trass tusenvis av feilrettinger. Det har bidratt til mange farlige situasjoner for pasienter. Det er svært kostbart og vil trolig svekke pasienttilbudet i år framover.

Vår største bekymring mht. Volda sjukehus, er at viktig fagpersonell slutter. Da vet vi at vegen er kort til diskusjon rundt viktige funksjoner. Økonomien blir lidende, ventelistene vil øke, og det vert nærast uråd å skaffe vikarer utanfor regionen fordi de ikke kan bruke systemet og opplæring tar for lang tid.

Slik Helseplattformen framstår pr.dd, er den ein trussel for godt og trygt spesialisthelsetilbud til befolkninga i heile vår region.

Alle er velkomne til å delta!

Aksjonskomiteen

Magne Martin Røkkum knst. overlege ortopedi

Erik Ostnes overlege ortopedi

Dagny Botn Brautaset opr. Spl