Ope brev til ordføraren

foto
Dyr: Pål Heggestad fryktar at fleirbrukshallen vert for dyr.