Vert minte om fristen for utbygging av denne tomta

foto