Får dagmulkt om ikkje anleggsvegen er asfaltert innan ei veke

foto