Har bilar og klede, men når vert russefeiringa?

foto