- Eg skulle gjerne ha vore til stades når far disputerer, men det er gøy at eg gjer det same dag