Ørstahallen vart redninga for borna i Rystene

foto