Fylkesbudsjettet vedteke: Fyrste 45 millionar til Ørsta vgs.