– Jordvernstrategi må på plass før saka går vidare