Ørsta vassverk har påvist bakterie i drikkevatn på Vatne, og set kokepåbod inntil årsak er funne og/eller to nye prøver viser null bakteriar i drikkevatnet.