Førarkortet var så utydeleg at sjåføren måtte identifisere seg med pass

foto