Frigir namnet på den omkomne, som var på fjelltur med ektemannen