Frp foreslår utbygging av vasskraft i verna vassdrag

foto