Manglande oppfylling av buplikt: Risikerer å miste garden