40 år i folketrygda: «Eg spaserte gjennom Volda sentrum med 90.000 i setlar i veska»

foto