– Det som no er i ferd med å skje på Fremre Mo er ein utbyggar sin skrekk

foto