- Volda og Ørsta er så samansveisa at det ikkje er noko hensikt å skilje dei

foto