Vil ha færre skjønnsmedlemmer, men fleire ekspertar