Det fortel partiet i ei pressemelding.

Krumsvik har brei erfaring frå politikk, kommunalt administrativt arbeid, privat næringsliv og frivillig sektor. Han er også politisk nestleiar for Konservativt Møre og Romsdal, og medlem i sentralstyret i partiet nasjonalt.

Med på dei øvste plassane på lista er Rune Tøsse og Elin Roksvåg Torkildsen.

I pressemeldinga skriv Krumsvik mellom anna:

«Konservativt erkjenner at komande valperiode for Volda kommunestyre vil bli utfordrande reint økonomisk. Sittande regjering knip inn på økonomien til dei fleste offentlege organ og føretak, og vi har alt mista Mork rehabiliteringssenter. Tidlegare har psykiske helsetenester vorte bygde ned i fylket vårt.»

«Volda kommune har i eit historisk lys vore eit regionsenter, på grunn av sjukehus og høgskulen. I nyare tid har samfunnsutviklinga i Volda ikkje støtta godt nok under desse funksjonane, og vi ser at andre kommunar rundt oss har gjort ein betre jobb med samfunnsutviklinga enn Volda.»

Lista

1. Erlend Krumsvik

2. Rune Tøsse

3. Elin Roksvåg Torkildsen

4. Mia Mariann Belseth

5. Per Johan Ramsli

6. Maria Magdaline Sætre

7. Zuhair Shaba Miro

8. Erling Mørch

9. Hans Ottar Magnussen