– Skjer det ikkje noko, må andre få sleppe til på Mørebil-tomta