– Vi må verte meir flinke til digitalisering

foto