Intensjonsavtalen om makebyte av Obs Bygg og kommunelageret er signert

foto