– Kunne ha tenkt meg å jobbe på gard – men ikkje grisefarm!