Kailaget og grunneigarane til rettsleg kamp om turistkai

foto