– Vi må gjere det vi kan for å ta vare på fridomen vår

foto