– Bustadmarknaden er avgjerande for om vi får tilflytting til regionen

foto