Krigen sentralt tema på årets 1. mai-markering

foto