Ørsta kommune melder på si heimeside at vassforsyninga i store delar av Sjømyrane i Hovdebygda vert stengt i dag, torsdag 15. februar, mellom kl. 10.00 og 17.00 grunna reparasjon av lekkasje.

– Vatnet vert sett på att utan nærare varsel når skaden er reparert. Dersom vatnet har farge når det kjem att lat kaldt vatn renne til det er klart. Bruk då tappepunkt nær inntak i huset, heiter det frå kommunen.