Angrande tjuvar brukte presten som mellom-mann

foto