Fyll er årsaka til nesten halvparten av dødsulukkene med båt

foto