– Familiar flyttar frå bygda fordi det er heilt uråd for dei å prøve og leve ein normal kvardag