Fagforeiningar vil utsette bygginga av Voldabadet

foto