Sve på Ørsta-tur: – Vegvesenet – vårt største «politiske parti»

foto