– Vi får dagleg spørsmål frå folk om når turngruppa skal starte opp

foto