Søndag ettermiddag gjennomførte politiet ein trafikkontroll i Ørsta. Det vart skrive ut eit forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon og eit førelegg for køyring på fortau.

Søndag morgon vart gjennomført promillekontroll i Hovdebygda. 27 bilførarar vart kontrollerte, ingen reaksjonar.