I 2011 sende Ørsta kommune brev til Statens vegvesen der dei fremja ønske om å etablere fire fartshumpar på E39 gjennom Ørsta sentrum.

Kommunen ønskjer humpane på strekninga som har namnet Ivar Aasen-gata, altså mellom Ose bru og krysset Kyrkjegata/Ivar Aasen-gata.

Vegvesenet har ikkje svart kommunen før denne veka.

– Vi seier oss leie for at vi ikkje har svart tidlegare, men vi kan forsikre om at ønsket er registrert, skriv vegvesenet i svaret.

Tiltaket er spelt inn som eit prosjekt til Handlingsprogrammet for perioden 2014-2017.

Vegvesenet har størst forventningar til at fartshumpane kan få pengar gjennom samleposten som gjeld tiltak etter trafikktryggleiksinspeksjonar. Her blir pengane fordelt etter ei rangering av trafikktryggleiken i vegnettet.

Desse pengane er allereie fordelte for 2015, men prosjektet i Ørsta er med å konkurrere om midlane for 2016.

Kommunen ønskjer fartshumpar på strekninga som er merka med raudt på kartet. Foto: Sunnmørskart