Krev oppdrettsanlegg flytta på grunn av forureining og støy

foto