Reguleringsplanen vedtatt: - No må vi berre køyre på