Møre og Romsdal fylkeskommune fortel at Volda kommune får eit tilskot på inntil 1,2 millionar kroner til utbygging av breiband.

Bygdelaga/grendene som står for tur denne gongen er Eidset, Åmelfotdalen og Finnes-Kalnes.

Det fylkeskommunale tilskotet er avgrensa til 65,7 prosent av det utbyggingane vil koste – 1,8 millionar kroner.

Tilskotet vart vedtatt på førre møtet til kultur-, næring- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune.