NVE varslar stor snøskredfare i helga, melder varsom.no.

På Sunnmøre vert snøskredfaren laurdag karakterisert som betydeleg, og klassifisert som faregrad tre, eller oransje nivå.

Skredfarevurdering

NVE skriv vurderer skredfaren på Sunnmøre laurdag slik:

«Kraftige og vedvarande snøbyger i kombinasjon med vind gir fare for naturleg utløyste skred. Unngå skredterreng.

Hovudproblemet er mengda ny snø. Det er venta at bygene kan stå på gjennom heile døgnet. Dette kan gi lausare lag av nysnø som kan kollapse ved stor pålagring av ny snø utover dagen.

Bygene kjem frå nordvest, og heng mot aust og sør er mest utsette. Her kan det vere fare for store, naturleg utløyste skred. Der nedbøren kjem som regn vil det vere fare for våte skred i bratt terreng.»