Enklare å vere revisor

foto
Revisjon: Registrert revisor Per Lystad har utvikla eit dataprogram som gjer arbeidet med revidering av rekneskap meir effektivt. Foto: Roy-Arne Folkestad