«Eg viser til dykkar svar, av den fjerde februar»

foto
Jon Georg Dale svarte på ein høyringsuttale frå Ulstein kommune med eit dikt på ni vers. Foto: Rune Sæbønes/Faksimile