"Her får ein verkeleg kjenne på kva det vil seie å gjere eit ærleg arbeid"