Må granske botndyr, sidan det knapt nok er fisk att i elva

foto