– Kraftselskap som betalar for kundane sin kraftbruk er lureri