Denne barnehagen kan verte flytta til "Husmorskulen"