– Nesten ingen som seier frå til oss når dei har korona