– Har ikkje blitt betre på strekninga Sæbø - Leknes